Privacyverklaring

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen we er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om.

Op grond van de wet moeten we je informeren over welke persoonsgegevens (hierna: ‘Gegevens‘) we verwerken en waarom we dat doen. Dat doen we in dit privacyreglement.

Wij verwerken
Gegevens van klanten, leveranciers en websitebezoekers.

Soort gegevens
Wij verwerken NAW-gegevens, functie, organisatie, e-mailadressen en telefoonnummers. Ook houden wij IP-adressen van website-bezoekers bij.

Ons doel
Wij verwerken jouw gegevens om de volgende redenen:
jou te kunnen bereiken als dat nodig is (bijvoorbeeld een demo in te plannen);
jou onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
onze website te verbeteren (IP-adres);
eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij het nodig is voor uitvoering van de overeenkomst die we met jou hebben. Wij maken gebruik van een administratiesysteem dat gehost wordt door een derde. Met de aanbieder van deze ICT-oplossing hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van jouw Gegevens, in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw Gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor (i) de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden of (ii) de voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging
We gaan uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw Gegevens. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot jouw Gegevens. En ons administratiesysteem is beveiligd volgens de gangbare beveiligingsnormen.

Jouw rechten
Als je vragen en/of suggesties hebt over de verwerking van jouw Gegevens of deze wilt wijzigen/aanvullen, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan info@learingheroes.nl. We doen ons best om binnen 2 weken na ontvangst van jouw e-mail te reageren. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door jou verstrekte Gegevens. Als je je voor onze nieuwsbrief wilt afmelden, kun je dit doen door de link onderaan de nieuwsbrief.

Learning Heroes B.V.
KVK: 72521376

Disclaimer Learning Heroes B.V.

E-mail
Je kunt ons uiteraard bereiken via de telefoon, de gewone post, maar ook via de e-mail. Door vertrouwelijke informatie zonder encryptie via de e-mail naar ons te versturen, accepteer je het risico dat deze informatie voor derden kenbaar wordt.

Geen aansprakelijkheid
Learning Heroes is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website.

Learning Heroes B.V.
Eykmanlaan 373
3571 JN Utrecht
info@learningheroes.nl
KvK: 72521376

Lees ook ons Cookiebeleid.